Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha
Logo ApkOnline

Biểu tượng yêu thích của ApkOnline

Tải xuống Wisenet Smartcam

Tải xuống miễn phí Wisenet Smartcam APK

Camera thông minh Wisenet

Ứng dụng và trò chơi chính thức

Phân phối bởi ApkOnline

 

MÀN HÌNH

Ad


 

MÔ TẢ

Tải xuống ứng dụng này có tên Wisenet Smartcam.

한화 (Hanwha Techwin Inc.) 의 SmartCam Mobile 은 "스마트폰 어플리케이션"

◎ 지원가능한 카메라 모델들은 지속적으로 업데이트 될 것입니다.
◎ 본 어플리케이션은 Android 버전: 5/6/7/8에 최적화 되어 있습니다.
◎ Tên địa chỉ: 갤럭시 S5/S6/Note4/Note5
◎ 사용가능한 모델:
-SNH-1010N, SNH-1011N, SNH-P6410BN, SNH-E6411BN,
SNH-E6440BN, SNH-V6414BN, SNH-E6440BN, SNH-V6110BN,
SNH-V6417BN, SNH-V6430BN, SNH-V6414BN, SNH-V6410PN
◎ 주요특징
- 라이브 화면 보기
- 지원 포맷: H.264
- 이벤트 알람 수신
- 모바일 환경 및 Wi-Fi 환경에서 손쉬운 영상 모니터링
- 양방향 오디오 통신
◎ 본 어플리케이션은 LGPL v2.1에 준하는 FFmpeg을 사용하고 있습니다.
◎ 네트워크 통신 환경에 따라 네트워크 카메라에 접속 인원이 제한될 수 있습니다.
◎ 프로파일 변경 모드에서 오디오의 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.일반 모드멜 동작임 가

Tin cập nhật:

버그 수정 및 안정성 개선

 

 

Wisenet Smartcam từ ApkOnline.net


Dùng thử Wisenet Smartcam trực tuyến

Hãy thử nó trực tuyến trước khi tải về. Sử dụng nền tảng của chúng tôi UptoPlay để thử trực tuyến bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi Android nào.