angielskufrancuskihiszpański
ApkOnline Logo

Ulubiona aplikacja ApkOnline

Pobieranie narzędzia kątomierza

Download Protractor Tool APK

Narzędzie kątomierza

Oficjalna aplikacja i gra

Dystrybuowane przez ApkOnline

 

ZRZUTY EKRANU

Ad


OPIS

Uruchom tę aplikację o nazwie Protractor Tool lub pobierz ją za pomocą ApkOnline. Możesz to zrobić za pomocą naszego internetowego emulatora Androida.

Narzędzie Kątomierz to aplikacja, która ułatwia zadanie pomiaru kątów na obiekcie lub powierzchni, a także działa jako pionownik i cyfrowy inklinometr do określania, czy płaszczyzna lub powierzchnia znajdują się w idealnie pionowej pozycji (pion). Jest to bardzo przydatne w przypadku, gdy nie masz prawdziwego kątomierza i musisz wykonać zadanie geometryczne. W przypadku zastosowania jako pion lub inklinometr jest przydatnym narzędziem do wykonywania prac budowlanych, murarskich lub stolarskich, lub po prostu, jeśli jest to konieczne do regulacji nachylenia przedmiotu w domu.

Posiada trzy tryby działania:
* Ręczny pomiar kąta: przesuwając każdą czerwoną linię kątomierza można wybrać żądany kąt, w zakresie od 0 do 180 stopni.
* Pion i cyfrowy inklinometr: służy do pomiaru pionu obiektu lub kąta nachylenia. Zawiera również opcję względnego kąta (względne zero).
* Automatyczny pomiar kątów: przydatny w przypadku konieczności pomiaru kąta między dwoma nachyleniami. Wybierane jest poziome pochylenie podstawy, a następnie obracając telefon uzyskuje się kąt w stosunku do pochylenia podstawy.

Inne cechy, które można wyróżnić:
* Obrót kątomierza o 360 stopni.
* Wyświetlacz dolnego lub górnego kątomierza.
* Zawiera cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje nachylenie z większą dokładnością i w praktyczny sposób.
* Cyfrowy wyświetlacz wyświetla również ikony strzałek, aby przez cały czas znać kierunek nachylenia (w prawo lub w lewo).
* Funkcja wyboru rodzaju jednostki wyświetlania, umożliwiająca wyświetlanie w stopniach lub radianach.
* W przypadku zastosowania jako pion lub inklinometr daje możliwość kalibracji. Funkcja ta pomaga w prawidłowym ustawieniu poziomości telefonu, ponieważ pomiar dostarczany przez czujnik telefonu może być odchylony od prawidłowego kąta.
* Jeśli potrzebujesz zdalnie mierzyć kąty lub poziomować przedmioty, masz możliwość wyświetlenia obrazu dostarczonego przez aparat telefonu jako tła widoku.
* Posiada opcję przechwytywania ekranu.
* Tryb pauzy, aby zablokować każdą akcję, która przesuwa uzyskany kąt.




Uruchom lub pobierz narzędzie Kątomierz za pomocą naszego internetowego emulatora Androida z ApkOnline.net

INFORMACJE DODATKOWE:

Developer: Maleirbag

Gatunek: Narzędzia

Wersja aplikacji: 1.2.1

Rozmiar aplikacji: 13M

Recent changes: * Compatibility improvements.
* Bug fixed of minor errors.

Komentarze:

This is the 6th and final protractor I've tried and finally the last. By far, hands down the easiest, most accurate tool of this nature out there. The fact that I can manipulate everything I need to with one hand while working with the other says how simple it is to use. Don't change a thing.

Just learning how to use it. It is not completely intuitive, but one catches on in a few minutes and pushing buttons. Could be made better with instructions.

Great tool and very useful thanks for your efforts. My only drawback and I do understand they are necessary are the adds! They pop up at THE most inopportune moments.

It's absolutely amazing to have such a super app in the phone. Once I was lucky to use it during my math test work in class. It helped me a lot. Easy and quick to use.

It was okay but being a student who uses a PLD (personal learning device) it's a bit tricky when trying to figure out reflex angles but it was still good."

Ad


Ad