ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

Virtual reality bungee jumping off of RyujinBridge - APK D

Download Virtual reality bungee jumping off of RyujinBridge APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

Ad


 

ആപ്പ് വിവരണം:

Run this app named Virtual reality bungee jumping off of RyujinBridge or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

Towering 100 meters in the sky, Ryujin-Otsuri Bridge is the highest bridge in Japan. Now you can feel the thrill of jumping off of it using this new app. Put your smartphone in the slot of the dedicated VRscope for a 360 viewfield while you enjoy the virtual experience of the bungee jumping from the bridge!

Note: New content is scheduled to be added starting in May.

Recommended O/S
Android 6.0~
The app may not work correctly outside of the recommended operating system. Not all devices are supported.

ലഭ്യമായ ഭാഷകൾ
Japanese, English, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Run or download Virtual reality bungee jumping off of RyujinBridge using our android online emulator from ApkOnline.net

Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ

Ad