ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

MiLo Live – Real Time calling and chatting - APK Downloa

Download MiLo Live – Real Time calling and chatting APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

Ad


 

ആപ്പ് വിവരണം:

Run this app named MiLo Live – Real Time calling and chatting or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

MiLo Live have many interesting functions for online chatting and video calling. Come and check by yourself.

{Guest Registration}
Now no need to fear about complicated login process, MiLo Live brings simple option for login, just need to one click and you will be in the app.

{Real time face to face chatting}
We focus on our users experience in the app and providing real time face to face video calling service for online users, you can call other side users in real time and will get their reply instantly.

{Chatting globally without language barrier}
In MiLo Live, you have option for chatting, you can choose to chat with locals or peoples from different countries. We have real time translation in our app, no need to afraid about language. Once you in, you will enjoy the app.

{Report and block the illegal users}
You can report or block any content in the app, if you think someone is violating the rules, you can send details feedback by the form of report, we will deal with it as soon as possible.


Download MiLo Live now to chat locally and globally.

If you need any help or any feedback, please email us at hhapp888@outlook.com
Run or download MiLo Live – Real Time calling and chatting using our android online emulator from ApkOnline.net

Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ

Ad