ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്
ApkOnline ലോഗോ

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

Bubbly Turtle Download

Download Bubbly Turtle APK

ബബ്ലി ടർട്ടിൽ

ഔദ്യോഗിക ആപ്പും ഗെയിമും

ApkOnline ആണ് വിതരണം ചെയ്തത്

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

Ad


വിവരണം

Run this app named Bubbly Turtle or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

Bubbly Turtle is an independent game that takes place in the ocean somewhere..Bubbly the turtle is trapped in a bubble because he cannot breath underwater, so if he encounters any trouble from sharks in this game...well just play and see.
Run or download Bubbly Turtle using our android online emulator from ApkOnline.net

അധിക വിവരം:

Developer: K-Zappy

തരം: ആർക്കേഡ്

ആപ്പ് പതിപ്പ്: 1.0

ആപ്പ് വലുപ്പം: 22M

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ: ചില ബഗ് പരിഹാരങ്ങൾ

Ad


Ad