ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

LuckyBuy A chance to buy products at lowest price - APK Do

Download LuckyBuy A chance to buy products at lowest price APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

Ad


 

ആപ്പ് വിവരണം:

Run this app named LuckyBuy A chance to buy products at lowest price or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

Whats luckybuy
LuckyBuy is an innovative crowd funding E-commerce platform. Here you can enjoy your good luck in a fair and just manner. Thousands of products are constantly updated for you to choose from. What customers need is what we think.


ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
Simply download the Android app on your mobile phone and create an account for yourself. Now, you will be taken to the Home screen where you will find links to all the category products, along with amazing offers, special lucky chances.

1. Pay as a backer (or multiple backers if you like)
You can be a backer using LuckyBuy coins at the lowest price for a specific product.

2. Waiting for the goal to be achieved
Each product will need a certain quantity of backers in total, once this goal is achieved, a lucky backer will be chosen randomly.

3. The lucky backer gets the product
We will deliver the product to the lucky backers address ASAP for free.


Special Lucky chances
You can multiply your chances by playing our HOT FREE GAMES with FREE COINS, and then buy more products you like.


അനുമതികൾ
In addition to basic permissions, the LuckyBuy shopping app needs access to other functions on your device for it to support the above features -
ഐഡന്റിറ്റി: നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നേറ്റീവ് ലോഗിൻ പ്രവർത്തനത്തിന്
Run or download LuckyBuy A chance to buy products at lowest price using our android online emulator from ApkOnline.net

Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ

Ad