ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

Debate Buddy - Motions and Timer - APK Download

Run free android online Debate Buddy - Motions and Timer APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

Ad


 

ആപ്പ് വിവരണം:

Run this app named Debate Buddy - Motions and Timer or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

Debate Buddy is the ultimate companion for the debater of any skill. It offers:

- Debate timer for WSDC and BP with speakers tips to help you know what to say in your speech

- Judge Timer for WSDC and BP with beeps

- Randon Motion generator in 6 categories
- സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം
- Internation Relations
- ആരോഗ്യം
- വിദ്യാഭ്യാസം
- Best outside the categories
- All Categories

Unique Features Include
- Top tier coaching modeled tips
- Handpicked motions from competitions such as WSDC
- മനോഹരമായ യുഐ
Run or download Debate Buddy - Motions and Timer using our android online emulator from ApkOnline.net

Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ

Ad