ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്
ApkOnline ലോഗോ

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

SanMaReKu - പരോകി ബിന്താരോ ജയ ഡൗൺലോഡ്

SanMaReKu - പരോക്കി ബിന്താരോ ജയ APK ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

SanMaReKu

ഔദ്യോഗിക ആപ്പും ഗെയിമും

ApkOnline ആണ് വിതരണം ചെയ്തത്

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

Ad


വിവരണം

SanMaReKu - Paroki Bintaro Jaya എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ApkOnline ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

SanMaReKu മെരുപകൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് യാങ് മെനിയാജികൻ ഇൻഫോർമസി കെജിയറ്റൻ പ്രൊഫൈൽ ഗെരെജ സാന്താ മരിയ റെജീന, പരോക്കി ബിന്താരോ ജയ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്ലികാസി ഇനി ദിഹാരപ്കാൻ മെൻജാഡി സരണ കമുനികാസി ഡാൻ സലിംഗ് ബെർബാഗി ഇൻഫോർമാസി ആന്റർ-ഉമത് ഡി ഗെരെജ സാന്താ മരിയ റെജീന, സെകലിഗസ് മെൻജാഡി സരണ ഉന്തുക് മെമ്പർകായ പെൻഗെറ്റാഹുവാൻ ഡാൻ പെംഗളമാൻ രോഹാനി. സെഗാല ഇൻഫോർമസി ദലം അപ്ലികാസി ഇനി ഉന്റുക് കലങ്കൻ സെന്റിരി.
ApkOnline.net-ൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് SanMaReKu - Paroki Bintaro Jaya പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

അധിക വിവരം:

Developer: Paroki Bintaro Jaya

തരം: സാമൂഹികം

ആപ്പ് പതിപ്പ്: 1.0.3

ആപ്പ് വലുപ്പം: 1.8M

Recent changes: Sewindu SanMaRe

അഭിപ്രായങ്ങള്:

Pastinya Aplikasi SMR ini akan sangat membantu seluruh umat SanMare juga umat lintas Gereja lainnya. Dengan semakin melengkapi vitur2 yang terintegrasi dengan segala bentuk pelayanan baik Legio Maria, PPA, Jadwal serta pengumuman Prodiakon, informasi Paroki dan Gereja, dan lain sebaginya. Gileeee.... SanMare selalu selangkah lebih kedepan... keren ah!!! Gerejaku adalah Rumahku, Semoga semakin mantap pelayanan Bapak dan Ibu... Bravo Romo Paroki Gereja Santa Maria Regina - Romo Kristoforus Lucky Nikasius, Pr. Semangat melayani....

Sangat terbantu dgn aplikasi ini. Semoga umat semakin banyak tersentuh dan terangkul melalui app ini. Juga segera ditambah fiturnya ya, khususnya yg interaktif. Thanks

Sudah bagus, semoga ada forum komunikasi antar lingkungan, wilayah dan kategorial juga. Baik sekali jika ada forum diskusi online untuk topik atau kegiatan tertentu. Juga kalau belajar lagu baru...

Tolong berita selalu update tiap hari Dg begini kita semua bahagia dan akan lebih cepat dpt berita via aplikasi gereja Sanmare ini Go...go...

Ad


Ad