ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

സ്ലൈഡ് പസിൽ - APK ഡൗൺലോഡ്

Run free android online Slide Puzzle APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

Ad


 

ആപ്പ് വിവരണം:

സ്ലൈഡ് പസിൽ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ApkOnline ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

The sliding tile game with photos selected from your phone. You can also use a free puzzle graphic from menu. Other features include different puzzle sizes, image rotation, touch screen, and settings to show/hide numbers and grid colors.

The Slide Puzzle is free and easy to use. There is an option to select your favorite photos from phone and convert them into puzzles. Free kids cartoon is also available from menu. Image rotation is available as needed. Rotate images 90 degrees with each touch on the rotate icon.

Sliding puzzle pieces is easily done by touching the piece close to the missing last piece. The game board shows a count of each move until the picture is assembled. After finishing a game, you can start a new one with the same size and picture.

While in the game board, you can show or hide puzzle piece numbers and you could change the color of the grid and numbers.

Enjoy the different puzzle sizes and the automatic save of your last selections of size and photo. The game does not store your photos. It stores only the photo location on your phone. The slide puzzle also stores your last selected size, grid color, and if pieces numbers should show or not. Storage access is used mainly to allow you to select a photo from your phone.

Internet/Network access is only used for publicity and to collect anonymous private game usage related statistics in order to help enhance user experience in future updates.

The slide puzzle is free and available in English, French, and Spanish and includes a simple help.
ApkOnline.net-ൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലൈഡ് പസിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ

Ad