ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

അമേരിക്കൻ ബർഗർ പാചകം - APK ഡൗൺലോഡ്

Run free android online American Burger Cooking APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

Ad


 

ആപ്പ് വിവരണം:

Run this app named American Burger Cooking or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

If you want to be remembered and you think your cooking skills have to be put in the light now its time to reveal your talents because in this cooking game you have to make some delicious burgers combining innovating ingredients. First thing you need to do is to simply go to the store to get your supply and find what kind of ingredients you might use and what you have at your service right there.

Turn back to the kitchen and start the cooking without hesitation. Choose the kind of roll you want for your combination and add the lettuce leaf on. When you feel ready just put the olive oil in the fryer and put the burger meat to get cook, make it tended but also crispy. Add the steak on top of the lettuce and then you have to be aware of the choice you make about the cheese to get your revolutionary recipe. Either youll add tomato, onion or cucumber dont forget to condiment the veggies to give an intense taste to your plate. In the end add personality to your food matching your sauce with the flavors youve bring on the hamburger. With just the tap of your expert fingers you can whip up awesome delicious food within a few minutes. Try to give a rapid taste and show your real abilities in the kitchen because youve got some if you managed to complete this recipe by yourself.

ഗെയിമിന്റെ ഈ രസകരമായ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം:
- സ്വാദിഷ്ടമായ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം
- ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പും തീം ബർഗറുകളും
- നിങ്ങളുടെ പാചക വൈദഗ്ദ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
- വൈവിധ്യമാർന്ന ചോയിസുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഹാംബർഗർ സൃഷ്ടിക്കുക
- കളിയുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം
- കളിക്കാന് സ്വതന്ത്രനാണ്
- ആകർഷണീയമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും മികച്ച ഗ്രാഫിക്സും
Run or download American Burger Cooking using our android online emulator from ApkOnline.net

Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ

Ad