Ad

EnglishFrenchSpanish
ApkOnline Logo

ApkOnline favicon

mBBI Download

Download mBBI APK

mBBI

The official app & game

Distributed by ApkOnline

 

SCREENSHOTS

Ad


DESCRIPTION

Run this app named mBBI or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

Pratei najsavremenije tehnoloke trendove Bosna Bank International (BBI) nudi uslugu mobilnog bankarstva, mBBI!

BBI mobilno bankarstvo je usluga koja korisniku omoguava da putem mobilnog telefona obavlja finansijske transakcije i pregled stanja na svim raunima sa bilo kojeg mjesta gdje se nalazi i u vrijeme kada mu to odgovara!

BBI banka koristi najsavremenije tehnologije zatite i sigurnosti. Usluga mBBI nudi vei standard sigurnosti od uobiajenog uz jednostavnost koritenja. Posebnu prednost predstavlja atraktivan i pregledan vizuelni interfejs koji aplikaciju ini vrlo jednostavnom za koritenje. Aplikacija koja se koristiti za mBBI dobitnik je meunarodnog priznanja iz ove oblasti.

Usluga mobilnog bankarstva mBBI omoguava korisniku:

- uvid u sve proizvode koje koristi u Banci (rauni, tednja, finansiranja i kartice),
- plaanje dospjelih obaveza
- plaanje u BiH i inozemstvu,
- usluge transfera novca i konverzije
- Kalukulator finansiranja
- Viejeznini interfejs
- i mnoge druge pogodnosti.

mBBI je banka u vaem depu, uvijek s vama, i istovremeno omoguava utedu i vremena i novca!
Finansijske transakcije mogu se obavljati bilo kad i bilo gdje, 24 sata dnevno, tokom cijele godine, neovisno o radnom vremenu banke i uz znatno nie naknade.

Korisnik usluge mBBI moe biti svaki klijent Banke, domae i strano fiziko lice, koji je vlasnik tekueg rauna i mobilnog telefona sa mogunou pristupa Internetu.

Sve dodatne informacije o mBBI usluzi klijenti moe dobiti na web stranici: http://www.bbi.ba/, u poslovnicama/filijalama BBI banke ili pozivom na besplatni info telefon 0800 200 20.
Run or download mBBI using our android online emulator from ApkOnline.net

ADDITIONAL INFORMATION:

Developer: Banksoft d.o.o.

Recent changes: Bug fixes and performance improvements.