انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

Temple Scooby Dog Download

Free download Temple Scooby Dog APK

معبد اسکوبی داگ

برنامه و بازی رسمی

توزیع شده توسط ApkOnline

 

عکس ها

Ad


 

شرح

این برنامه را با نام Temple Scooby Dog دانلود کنید.

برای ماجراجویی آماده شوید
ما این بازی فوق العاده را در دستان شما قرار می دهیم
با جمع آوری سکه و دوری از موانع به بازی Temple Scooby Dog کمک کنید تا به پایان بازی برسد.
**ویژگی بازی**
1. فقط روی صفحه ضربه بزنید و پرش scooby در مترو.
2. تا جایی که می توانید سکه جمع کنید.
3. برای عبور از سطح بازی تا پایان بازی اجرا کنید.
تا جایی که می توانید سکه جمع کنید تا از زمین مترو نیفتید.
از بازی ماجراجویی با سگ اسکوبی ما لذت ببرید!
خوش بگذره

به روز رسانی: 

 

Temple Scooby Dog from ApkOnline.net

Ad


Ad