انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

Samt Sudoe Download

Download Samt Sudoe APK

Samt Sudoe

برنامه و بازی رسمی

توزیع شده توسط ApkOnline

 

عکس ها

Ad


شرح

Run this app named Samt Sudoe or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

SAMT SUDOE persigue la creacin de redes y vnculos entre empresas, centros de I+D, educacin superior, organismos pblicos para promover nuevas tecnologas KET dentro del espacio SUDOE.

En concreto, las tecnologas KET (Key Enabling Technologies) de fabricacin aditiva (impresin 3D) y materiales avanzados sern el foco del proyecto con el fin de impulsar sistemas de produccin avanzados, nanotecnologa y nuevos materiales en sectores presente en el espacio SUDOE como el sector del plstico y del molde.

Para la realizacin del proyecto, se desarrollarn cuatro resultados esenciales que se obtendrn y usarn en la difusin de estas tecnologas.

Los demostradores desarrollados en SAMT SUDOE muestran diferentes capacidades y ventajas de la fabricacin aditiva.
Run or download Samt Sudoe using our android online emulator from ApkOnline.net

اطلاعات اضافی:

Developer: J3 Reality S.L.

ژانر: ابزار

نسخه برنامه: 1.0.1

حجم برنامه: 80M

تغییرات اخیر: نسخه اولیه

Ad


Ad