انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

Romantic Gothic Live Wallpaper Download

Download Romantic Gothic Live Wallpaper APK

Romantic Gothic Live Wallpaper

برنامه و بازی رسمی

توزیع شده توسط ApkOnline

 

عکس ها

Ad


شرح

Run this app named Romantic Gothic Live Wallpaper or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

NEW RELEASE Romantic Gothic Live Wallpaper - the necessary changes for user reviews have been modified. Correction of errors and inaccuracies. Added new quality backgrounds, effects and sounds in the theme of the application Romantic Gothic Live Wallpaper.
The application Romantic Gothic Live Wallpaper is a simple and beautiful solution. Download and install Romantic Gothic Live Wallpaper, take the opportunity to make the screen of your device personalized and unique. Romantic Gothic Live Wallpaper - great entertainment - choosing your favorite image among many options.
Romantic Gothic Live Wallpaper - recently, the original decision of our designers. The application Romantic Gothic Live Wallpaper has a number of advantages - full compatibility with 99% of Android-devices, does not need to be connected to the Internet, it is economical to use the battery of the device, it has a very convenient and understandable system of settings.
Romantic Gothic Live Wallpaper - Personalization and Entertainment. App Romantic Gothic Live Wallpaper - is a simple and stylish solution for an animated screen saver on your phone. Augmented free version. The application Romantic Gothic Live Wallpaper is not only the ability to set beautiful and stylish APP Personalization. on the screen, but also the opportunity to get acquainted with the latest applications of our team. The application contains the announcement of the best APP in the relevant topics from the developer.
هنگامی که صفحه لمسی دو انگشتی را روی صفحه پیش فرض قرار می دهید، منوی تنظیمات باز می شود. این ویژگی (دوبار ضربه زدن) را می توان غیرفعال کرد.
برنامه حاوی ماژول صدا است - با لمس مرکز دسکتاپ فعال می شود. بخش اول تنظیمات گزینه صدا خاموش است.
Application Romantic Gothic Live Wallpaper have the ability to connect animated objects. The intensity of the number of changes of elements animated settings.
In the application Romantic Gothic Live Wallpaper there is a sparking layer effect - flickering stars are scattered randomly around the entire background. Calm and fascinating flicker emphasizes the harmony of the composition of the application.
Application Romantic Gothic Live Wallpaper tested and supported features popular models of gadgets. Periodically, the application is updated. New versions are available in the Developer account.
بازخورد شما در مورد توسعه ما برای بهبود کیفیت برنامه های جدید بسیار مهم است. برنامه شامل واحدهای تبلیغاتی است.
Run or download Romantic Gothic Live Wallpaper using our android online emulator from ApkOnline.net

اطلاعات اضافی:

توسعه دهنده: APP GUINN

ژانر: شخصی سازی

نسخه برنامه: 1.3

حجم برنامه: 13M

Ad


Ad