انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

Img Tool Download

Free download Img Tool APK

ابزار img

برنامه و بازی رسمی

توزیع شده توسط ApkOnline

 

عکس ها

Ad


 

شرح

این برنامه با نام Img Tool را دانلود کنید.

ویرایشگر بایگانی IMG (برای GTA 3 ، VC و SA)

!!! مهم !!! اگر چیزی در مورد اصلاح GTA نمی دانید ، لطفاً این برنامه را نصب نکنید.

+++ این برنامه ویرایشگر بایگانی IMG است (مانند ویرایشگر zip یا rar). نه بیشتر ، نه کمتر! +++

اگر نمی دانید پرونده های IMG کجاست ، لطفاً از جستجوی Google استفاده کنید یا هر انجمن مربوط به اصلاح GTA را بخوانید تا مشخص کنید پرونده های IMG چیست و نحوه استفاده از آنها. این را در نظرات و نامه های توسعه دهنده نپرسید. Thanx

PS چند استخراج بیش از 100 پرونده می تواند زمان زیادی را صرف کند.

به روز رسانی:

SAAF

 

 

Img Tool from ApkOnline.net

Ad


Ad