انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

guide days gone 2017 Download

Free download guide days gone 2017 APK

روزهای راهنما گذشته 2017

برنامه و بازی رسمی

توزیع شده توسط ApkOnline

 

عکس ها

Ad


 

شرح

این برنامه را با نام guide days gone 2017 دانلود کنید.

روز گذشته راهنمای کامل برای نظرسنجی اجرا می شود بازی، همه خیابان ها در قوانین.
پایان و عملیاتی ریزه‌دار نحوه بازی در جایی که Android با خوب است.
این راهنمای بازی با سطح خوبی است که این راهنما روزگار گذشته و مانند بازی های عالی ps4 است
هدف این بازی کشتن تمام زامبی هایی است که سبز می شوند

توجه: این یک بازی نیست!! این یک راهنمای بازی است.
نام کامل بازی، تصاویر، شخصیت‌ها، لوگو و سایر جزئیات توسط ما ساخته نشده‌اند، بلکه توسط صاحبان مربوطه ساخته شده‌اند.
* راهنمای تصویری
*اجرای بازی در فرانسه
* مکان های انبار پرچم سیاه
* کشتی های افسانه ای
* نقشه مکان های کلکسیونی
* راهنمای مکان های دیدگاه
* راهنمای مکان های کانکس
* مکان های سنگ های استلا مایان
* راهنمای شکار معبد
* مکان های قرارداد نیروی دریایی
* راهنمای مکان های قرارداد Assasin
*کامپیوترهای ساختمان Abstergo هک شدند
* مکان های طرح طراحی نخبگان
* مکان های نقشه گنج
* مکان های شکار و هارپونینگ
* راهنمای باز کردن قفل سلاح
* مکان های نامه ایناگوا
* راهنمای مکان های جسد
*نقشه عالی ایناگوا
* نقشه جزیره از مکان های کلکسیونی


موفق باشید

به روز رسانی: 

 

guide days gone 2017 from ApkOnline.net

Ad


Ad