انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

دانلود myMadisonCollege

اندروید آنلاین رایگان myMadisonCollege APK را اجرا کنید

 

عکس ها

Ad


 

توضیحات برنامه:

این برنامه با نام myMadisonCollege را اجرا کنید یا آن را با استفاده از ApkOnline دانلود کنید. می توانید این کار را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما انجام دهید.

از myMadisonCollege برای موارد زیر استفاده کنید:

دانشجویان

-جستجوی دوره ها
-ثبت نام در دوره ها
-پرداخت دوره ها
-مشاهده موارد انجام شده
-نمایش کمک های مالی
-مشاهده برنامه
-مشاهده نمرات
پیام های مربوط به حساب خود را بخوانید
-مشاهده و به روز رسانی اطلاعات شخصی
-مشاهده نقشه های پردیس

استادان دانشگاه (Faculty)

-مشاهده برنامه آموزشی
-مشاهده فهرست کلاس ها
مشاهده لیست نمره
مشاهده کاتالوگ دوره
myMadisonCollege را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما از ApkOnline.net اجرا یا دانلود کنید

Ad


Ad