انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

پیچ زبان دانلود

Tongue twister APK را دانلود کنید

کلمه یا عبارت دارای تلفظ دشوار

برنامه و بازی رسمی

توزیع شده توسط ApkOnline

 

عکس ها

Ad


 

شرح

این برنامه با نام Tongue twister را اجرا کنید یا آن را با استفاده از ApkOnline دانلود کنید. می توانید این کار را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما انجام دهید.

بیش از 850 چرخان زبان رایگان به 50 زبان و در 20 گویش آلمانی که فضای عالی را در هر مهمانی فراهم می کند. از طریق انتخاب واضح در مورد زبان یا گویش، حتی زبان افراد بومی زبان نیز متوقف می شود.
Tongue twister را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما از ApkOnline.net اجرا یا دانلود کنید

Ad


Ad