انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

دانلود کتاب های کتاب مقدس

دانلود کتاب های کتاب مقدس APK

کتاب های کتاب مقدس

برنامه و بازی رسمی

توزیع شده توسط ApkOnline

 

عکس ها

Ad


 

شرح

این برنامه به نام Books of the Bible را اجرا کنید یا آن را با استفاده از ApkOnline دانلود کنید. می توانید این کار را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما انجام دهید.

این برنامه یک بازی بسیار ساده است که به شما کمک می کند تا زمینه تاریخی هر کتاب از کتاب مقدس را حفظ کنید. کتاب مقدس یک کتاب نیست، بلکه مجموعه ای از کتاب هایی است که در زمان های مختلف به دلایل مختلف نوشته شده است. این برنامه به شما کمک می کند یاد بگیرید که هر کتاب در کجای روایت کلی کتاب مقدس قرار می گیرد.
کتاب های کتاب مقدس را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما از ApkOnline.net اجرا یا دانلود کنید

Ad


Ad