انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

دانلود کتاب حافظه

APK MemoryBook را دانلود کنید

 

عکس ها

Ad


 

شرح

این برنامه به نام MemoryBook را اجرا کنید یا آن را با استفاده از ApkOnline دانلود کنید. می توانید این کار را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما انجام دهید.

اپلیکیشن حافظه کتاب به این صورت کار می کند که یادداشت را به کاربر اطلاع می دهد و از تاریخ اعلام تاریخ یادداشت و یادداشت وارد شده توسط کاربر و اطلاع از اجرای یادداشت به کاربر اطلاع می دهد.
MemoryBook را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما از ApkOnline.net اجرا یا دانلود کنید

Ad


Ad