انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

دانلود Trukita Transporter

دانلود Trukita Transporter APK

 

عکس ها

Ad


 

توضیحات برنامه:

این برنامه با نام Trukita Transporter را اجرا کنید یا با استفاده از ApkOnline آن را دانلود کنید. می توانید این کار را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما انجام دهید.

Trukita Transporter - adalah aplikasi berbasis Android yang memudahkan pemilik jasa trucking yang bekerjasama dengan Trukita untuk menerima order. دنگان هانیا ساتو نومور تلپون یانگ تردافتر، آندا سباگای پمیلیک جاسا حمل و نقل بیسا منیکماتی فیتور - فیتور یانگ سنگات ممبانتو سپرتی :

- سفارش منریما، دستور تروکیتا آکان منیالورکان کپادا ستیاپ پمگانگ آکون، دنگان فیتور اینی، لبیه مموداهکان پینگونا اونتوک منریما

- سفارش جزئیات ملیهات، Trukita akan menyajikan detail infomasi lengkap mengenai order kepada pengguna

Untuk saran dan komplain silahkan hubungi :

ایمیل: support@trukita.com
Trukita Transporter را با استفاده از شبیه ساز آنلاین اندروید ما از ApkOnline.net اجرا یا دانلود کنید

Ad


Ad