انگلیسیفرانسویاسپانیایی
لوگوی ApkOnline

فاویکون ApkOnline

دانلود Brain It On The Math

دانلود رایگان Brain It On The Math APK

مغز آن را در ریاضی

برنامه و بازی رسمی

توزیع شده توسط ApkOnline

 

عکس ها

Ad


 

شرح

این برنامه را با نام Brain It On The Math دانلود کنید.

در این بازی Brain It On، شما باید با استفاده از اعداد و نمادهای عملیاتی داده شده، تنها با استفاده از دکمه هایی که روی ماشین حساب او باقی مانده است، عدد مورد نظر را بسازید.
استفاده از ماشین حساب برای بهبود مهارت های عددی Wipe Out یک بازی اعداد برای ماشین حساب است. بازی ماشین حساب - ماشین حساب را شکست دهید.

برای بازی، کافی است از یک عدد به + یا -، سپس به عدد دیگری و غیره بکشید.
اگر با هر یک از آن اعداد بزرگ در بالا جمع شود، برای خود یک ستاره به دست آورده اید!به روز رسانی: 

 

از ApkOnline.net روی ریاضیات فکر کنید

Ad


Ad