Ad

EnglishFrenchSpanish
ApkOnline Logo

ApkOnline favicon

eURA Download

Download eURA APK

eURA

The official app & game

Distributed by ApkOnline

 

SCREENSHOTS

Ad


DESCRIPTION

Run this app named eURA or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

eURA je aplikacija za oitavanje QR-kodova s ulaznih rauna i njihovo uitavanje u program Synesis, radi automatskog knjienja.

Klikom na gumb 'Kamera', aplikacija je spremna za snimanje QR koda. Ureaj usmjerite prema QR kodu na raunu, i nakon to kamera automatski izotri sliku, QR kod e biti snimljen i spremljen u mobilni ureaj. Ako se slika ne izotri sama, pomaknite malo ureaj blie ili dalje od povrine rauna, kako bi olakali izotravanje.

Zaredom moete snimiti i vie rauna, pa ih onda prenijeti u program Synesis. Popis svih snimljenih rauna vidljiv je na osnovnom ekranu aplikacije.

Za prijenos podataka o raunima u program Synesis, potrebno je u Synesisu otvoriti dokument e-URA (ili e-IRA) i kliknuti na gumb 'eURA'. Program e otvoriti novi prozor sa slikom QR koda kojeg takoer treba snimiti s ovom aplikacijom. U tom trenutku, podaci o snimljenim raunima biti e preneeni u program Synesis i izbrisani iz mobilnog ureaja.

Panja:
Prilikom uitavanja ulaznih rauna (dokument e-URA), prenose se samo podaci o onim raunima iji OIB kupca odgovara OIB-u poduzetnika u iju se knjigu uitavaju podaci.

Prilikom uitavanja izlaznih rauna (dokument e-IRA), prenose se samo podaci o onim raunima iji OIB prodavatelja odgovara OIB-u poduzetnika u iju se knjigu uitavaju podaci.

Ostali rauni ostaju pohranjeni u memoriji mobitela, sve dok se runo ne obriu, ili prenesu u odgovarajuu poslovnu knjigu u programu Synesis.

Vie informacija o automatskom knjienju ulaznih rauna uz pomo QR kodova moete pronai na www.e-ura.hr
Run or download eURA using our android online emulator from ApkOnline.net

ADDITIONAL INFORMATION:

Developer: Pupilla d.o.o.

Recent changes: Nadogradnja za Android 11 uređaje


Ad