ApkOnline

Logo

RUN ONLINE & DOWNLOAD MILLIONS OF ANDROID APPS

dm Software

Free download android dm Software  APK
Android APK  dm Software  free download

 

SCREENSHOTS:

 

APP DESCRIPTION:

Download this app named dm Software .

dm Software is dmsoftware,mobile,education,software, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit dm Software s.r.o. website who developed it. cz.dmsoftware.mobile.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.4.x and higher Android devices. The Latest Version of 2.17.0 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 185+ times on store. You can also download cz.dmsoftware.mobile APK and run it with the popular Android Emulators.

Oficiální mobilní aplikace dm Software pro učitele, žáky a zákonné zástupce. Aplikace představuje snadný přístup k vybraným funkcím aplikace dm Software, kterými jsou například rozvrh, žákovská knížka, omlouvání absence,…

Mobilní aplikace obsahuje spoustu užitečných funkcí, které jsou vždy přizpůsobené uživateli, který se do aplikace přihlásil. Aplikace je určena pro školy používající dm Software s rozšiřujícími baličky STANDARD nebo KOMPLET.

Co na Vás v mobilní aplikaci čeká?

Učitelé mohou:
- sledovat změny v rozvrhu,
- zadávat známky a zapisovat do třídnice,
- číst a posílat zprávy,
- omlouvat absenci svých dětí,
- sledovat naplánované písemky,
- zadávat hodnocení chování,
- a spoustu dalšího…

Pro žáky a zákonné zástupce je v aplikaci připraveno:
- sledování aktuálního rozvrhu i se školními akcemi a suplováním,
- přehled plánovaných písemek a domácích úkolů,
- omlouvání absence (jen pro zákonné zástupce),
- komunikace se školou pomocí zpráv,
- a mnoho dalšího…
Dm official mobile application software for teachers, students and guardians. The application provides an easy access to the selected application functions dm Software, which as schedule, student book, excusing absences, ...

The mobile app contains a lot of useful features that are tailored to each user who is logged into the application. The application is designed for schools using dm Software with expansion package STANDARD or COMPLETE.

What you waiting for in a mobile app?

Teachers can:
- to monitor changes in the schedule,
- enter the signs and write třídnice,
- read and send messages,
- apologize for the absence of their children,
- follow the scheduled exam.
- enter the assessment of behavior,
- and many more ...

For students and guardians is in ready:
- monitoring the current schedule and with school events and suplováním,
- An overview of planned class exams and homework,
- excusing absence (only legal representative)
- communication with the school through reports
- and much more…
 


Updates:

  • - Učitelé mají z týdenního rozvrhu možnost zjednodušeně zadat hodnocení/zápisu do třídní knihy v právě probíhající vyučovací hodině.
  • - Oprava drobných chyb z předchozích verzí aplikace, které se projevovaly za specifických situací.
  • - Změna ve vypisování hlášek o plánované odstávce aplikace.
  • - Oprava vypisování hodnocení pro rodiče, kteří mají na škole více dětí.


Get it from Google Play

 

Free download Android dm Software from ApkOnline.net

Search APKs

RUN ANDROID ONLINE TOP GAMES:

RUN ANDROID ONLINE TOP APPS: